Suoraan sisältöön

SDG Ambition Accelerator -ohjelmassa yritykset oppivat edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) omassa toiminnassaan vaikuttavasti ja entistä kunnianhimoisemmin.

Ohjelman aikana yritykset saavat opastusta, koulutusta ja tukea vastuullisuustoimien strategiseen priorisointiin, vaikuttavien tavoitteiden asettamiseen sekä tavoitteiden toimeenpanosuunnitelman laatimiseen. Ohjelmassa yritykset pääsevät myös oppimaan toinen toisiltaan ja kehittämään yhdessä yritysmaailman ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin.

SDG Ambition -ohjelma on avoin ja ilmainen kaikille UN Global Compact Suomen jäsenyrityksille. Ohjelma alkaa tammikuussa ja päättyy huhtikuussa 2024. Haku ohjelmaan on päättynyt 8.12.2023.

Ohjelmassa keskitytään siihen, miten yritykset voivat käytännössä lähestyä ja edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) omassa toiminnassaan mahdollisimman vaikuttavalla tavalla. Ohjelmassa opitaan askel askeleelta prosessi kunnianhimoisten vastuullisuustavoitteiden integroimiseksi yrityksen toimintaan. Ohjelma sopii sekä yrityksille, jotka aloittelevat SDG-tavoitteiden huomioimista omassa toiminnassaan, että kokeneemmille yrityksille, jotka tahtovat nostaa kunnianhimon tasoaan ja löytää uusia käytännön näkökulmia kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen.

Mitä ohjelmassa opitaan?

 1. Miten strategisesti priorisoida kestävän kehityksen toimia yrityksen nettovaikutusten pohjalta.
 2. Miten asettaa entistä vaikuttavampia pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita yrityksen toiminnalle kestävän kehityksen edistämiseksi. Miten tunnistaa keskeiset toimenpiteet ja muotoilla oikeanlaiset mittarit edistymisen seuraamiseen. Tässä apuna ja oppaana toimivat yrityksille hyödylliset SDG Business Benchmarkit, joihin yritykset voivat peilata omia tavoitteitaan ja toimenpiteitään.
 3. Miten tavoitteet ja niiden edistäminen integroidaan yrityksessä keskeisiin toimintoihin ja prosesseihin mahdollistavien teknologioiden avulla ja uusia systeemejä rakentamalla.
 4. Miten luoda business case kestävän kehityksen ja SDG-tavoitteiden edistämiselle sekä vahvistaa johdon ja henkilöstön sitoutumista ja osallistumista tavoitteiden edistämiseen.

Miksi osallistua SDG Ambition Acceleratoriin?

 • Yrityksenne saa opastusta ja lähitukea asiantuntijoilta. 
 • Verkostoidut ja opit muilta koulutukseen osallistuvilta yrityksiltä.
 • Saat käyttöösi oppimisalustan, jonka kautta voit opiskella silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
 • Yrityksenne saa ohjelman oppimateriaaleista kattavan työkalupakin vastuullisuustyön tueksi.
 • Osallistujat saavat suoritetusta ohjelmasta sertifikaatin.
 • Ohjelma on täysin ilmainen verkostomme jäsenyrityksille.

Koulutusohjelma muodostuu neljästä vaiheesta, joiden aikana osallistujat syventyvät itseopiskelumateriaaleihin verkko-oppimisalustalla, osallistuvat paikallisiin työpajoihin ja suorittavat itsenäisesti kurssitehtäviä tapaamisten välillä. Työpajoissa yritykset pääsevät soveltamaan oppimateriaaleista saatua tietoa omaan toimintaansa, sekä verkostoitumaan ja keskustelemaan muiden osallistujien kanssa. Lisäksi tarjolla on syventäviä sisältöjä joihin osallistujat voivat halutessaan tutustua ohjelman aikana tai sen jälkeen.

 1. vaihe: Kestävän kehityksen toimien priorisointi, benchmarking, tavoitteiden muotoilu
 2. vaihe: Toimenpiteiden suunnittelu, alatavoitteet, business case
 3. vaihe: Mittarit ja edistymisen seuraaminen, käytännön implementointi
 4. vaihe: Teknologia- ja muut kehitystarpeet, seuraavat askeleet

Ajankäyttö per osallistuja: verkkosisällöt, työpajat ja itsenäinen työskentely vievät aikaa kolmen kuukauden aikana n. 30 tuntia.

SDG Ambition -koulutusohjelma on avoin ja ilmainen kaikille UN Global Compact Suomen jäsenyrityksille.

Jokaisesta yrityksestä ohjelmaan osallistuu kaksi työntekijää (esim. Sustainability, Strategy tai vastaava). Heidän tehtävänään on perehtyä opiskelumateriaaleihin ja kurssitehtäviin, osallistua ohjelman aikana pidettäviin tilaisuuksiin ja työpajoihin sekä koordinoida omassa organisaatiossa tehtävää työtä.

Pääosallistujien lisäksi hakemukseen ilmoitetaan yksi ylemmän johdon edustaja. Kyseinen henkilö voi olla esimerkiksi johtoryhmän edustaja, jonka kanssa osallistujat voivat keskustella ohjelman aikana ilmenevistä asioista, saada tukea tekemälleen työlle ja seurata edistymistä koulutusohjelman aikana. Ohjelma työllistää ylemmän johdon edustajaa noin 1 h/kk.

Ohjelman kieliä ovat englanti ja suomi. Ohjelman kurssimateriaalit ja verkkosisällöt ovat englanniksi, ohjatut työpajat järjestetään suomeksi.

Ohjelma alkaa tammikuussa ja päättyy huhtikuun alussa 2024.

Aikataulu 2023–2024*:

 • Hakuaika ohjelmaan: 13.9.–8.12.2023
 • Valintapäätökset hakijoille tiedoksi: viimeistään 11.12. alkavalla viikolla
 • Onboarding: joulu-tammikuu
 • Työpajat Helsingissä:
  • Kick-off tapaaminen 9.1.
  • 1. työpaja 25.1.
  • 2. työpaja 15.2.
  • 3. työpaja 7.3.
  • 4. työpaja 28.3.
  • Päätöstilaisuus 11.4.

*Pidätämme oikeuden muutoksiin

Toivomme, että ohjelmaan hakevat yritykset sitoutuvat mukaan koko kolmekuukautisen ohjelman ajaksi, sillä paikkoja on tarjolla rajallisesti. Osallistujien tulee varautua käyttämään kokonaisuudessaan n. 30 tuntia työaikaa ohjelman eri vaiheiden suorittamiseen kolmen kuukauden aikana.

Ohjelma on verkostomme jäsenyrityksille ilmainen. Jos organisaatiosi ei vielä ole verkostomme jäsen, voit tutustua jäsenyyteen täällä tai olla yhteydessä meihin, info@globalcompact.fi. Liittymishakemus UN Global Compactiin tulee olla hyväksyttynä, jotta yritys voi hakea ohjelmaan.

Ohjelmaan haetaan mukaan yrityksenä täyttämällä hakulomake. Ohjelmaan voivat hakea yritykset, jotka ovat:

 • sitoutuneet UN Global Compactiin ja jäseniä Suomen UN Global Compact verkostossa,
 • motivoituneita edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita omassa toiminnassaan ja oppimaan vastuullisuustavoitteiden muotoilun ja integroimisen parhaita käytäntöjä,
 • halukkaita nimeämään kaksi henkilöä, jotka osallistuvat koulutusohjelman aktiviteetteihin sekä ylemmän johdon edustajan, joka tukee osallistujien työtä ja seuraa kehitystä ohjelman aikana.

Haku ohjelmaan on päättynyt 8.12.2023.

Huom. Ohjelmaan hakeminen ei ole suoraan tae mukaan pääsemisestä. Vahvistamme valinnat viimeistään 11.12.2023 alkavalla viikolla.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät joko tämän sivun lopusta tai oikeasta sivusta löytyvien linkkien takaa.

Mikäli haluat keskustella ja kuulla lisää SDG Ambitionista, olethan rohkeasti yhteydessä ohjelman koordinaattoriin Nettaan, netta.honkanen@globalcompact.fi