Suoraan sisältöön
1. Rekisterinpitäjä

Global Compact Network Finland 
Aleksanterinkatu 17, 00101 Helsinki 
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pettiina Niiranen
+358 50 536 5078
pettiina.niiranen(at)globalcompact.fi
 

3. Rekisterin nimi 

Global Compact Network Finland ry:n yhteysrekisteri 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden kehittäminen ja hoitaminen.
 

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjien ilmoittamat tiedot eli esimerkiksi nimi ja sähköpostiosoitetiedot.
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden toimittamien tietojen pohjalta.
 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköiset aineistot säilytetään palvelimella, jonka käyttö vaatii salasanakirjautumisen. Verkkosivujärjestelmän kautta kerättyihin tietoihin pääsee vain salasanakirjautumisella. Tietoja pääsevät käsittelemään vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työn tai liiketoiminnan tehtävissä. Sähköisten palveluiden palvelutarjoajat vastaavat tietoturvasta ja lainmukaisesta säilyttämisestä.


10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Tietojen tarkistuspyynöt pettiina.niiranen(at)globalcompact.fi


11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

On oikeus vaatia väärät tiedot päivitettäväksi oikeiksi. Tietojen oikaisupyynnöt pettiina.niiranen(at)globalcompact.fi