Suoraan sisältöön

1. Rekisterinpitäjä
UN Global Compact Network Finland 
Aleksanterinkatu 17, 00101 Helsinki 
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Marja Innanen
+358 50 471 7314
marja.innanen(at)globalcompact.fi

  
3. Rekisterin nimi 
UN Global Compact Network Finland ry:n yhteysrekisteri 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden kehittäminen ja hoitaminen.
 

5. Rekisterin tietosisältö
Käyttäjien ilmoittamat tiedot eli esimerkiksi nimi ja sähköpostiosoitetiedot.
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden toimittamien tietojen pohjalta.
 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköiset aineistot säilytetään palvelimella, jonka käyttö vaatii salasanakirjautumisen. Verkkosivujärjestelmän kautta kerättyihin tietoihin pääsee vain salasanakirjautumisella. Tietoja pääsevät käsittelemään vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työn tai liiketoiminnan tehtävissä. Sähköisten palveluiden palvelutarjoajat vastaavat tietoturvasta ja lainmukaisesta säilyttämisestä.


10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Tietojen tarkistuspyynnöt marja.innanen(at)globalcompact.fi


11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
On oikeus vaatia väärät tiedot päivitettäväksi oikeiksi. Tietojen oikaisupyynnöt marja.innanen(at)globalcompact.fi

Disclaimer: Finnish text version of the Privacy Policy prevails over other language versions. 

1. Data controller 
UN Global Compact Network Finland 
Aleksanterinkatu 17, 00101 Helsinki, Finland

 
2. Contact person for data collection matters 

Marja Innanen 
+358 50 471 7314 
marja.innanen(at)globalcompact.fi 

 
3. Name of the register 

UN Global Compact Network Finland ry:n yhteysrekisteri 

 
4. Purpose of the processing of personal data 

The purpose of the processing of personal data is the management of client relations and liaison. 

 
5. Data content of the register 

Information provided by clients, meaning contact details such as name and email address.

 
6. Sources of data used 

Data is based on information provided by clients. 

  
7. Recipients of personal data 
Personal data will not be disclosed to third parties. 

 
8. Data transfer outside the EU or the EEA 
Personal data will not be transferred outside the EU or the EEA. 

 
9. Security principles of the registry 
Electronic data is stored on a server protected with a password. Personal data collected through the website system can only be accessed with a password login. Data can only be processed by people who are required to do so for work purposes. Providers of electronic services are responsible for data security and lawful retention of data. 

 
10. Right to inspect the data
 
Every data subject has the right to inspect what data concerning them has been recorded in the personal data register. Data inspection requests can be sent to marja.innanen(at)globalcompact.fi

 
11. Right to rectification 

Every data subject has the right to demand incorrect data to be rectified. Data rectification requests can be sent to marja.innanen(at)globalcompact.fi