Suoraan sisältöön

Mikä on UN Global Compact?

UN Global Compact on maailman suurin yritysvastuualoite. Se on YK:n haaste yrityksille lähteä kehittämään liiketoimintaa vastuullisemmaksi. Se kutsuu yrityksiä mukaan kantamaan vastuuta kestävästä kehityksestä ja maapallomme tulevaisuudesta. Aloitteeseen sitoutuneet yritykset ja organisaatiot noudattavat työoloihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja lahjonnan ehkäisyyn liittyviä kansainvälisiä velvoitteita kaikissa maissa, joissa ne toimivat. Se tarjoaa yrityksille vastuullisuuden viitekehyksen, joka tunnetaan kaikkialla maailmassa.

UN Global Compact tarjoaa yrityksille tietoa, tukea, koulutusta sekä työkaluja, kun yritys haluaa rakentaa vastuullista ja menestyvää liiketoimintaa. UN Global Compact tukee yrityksiä vastuullisuustyössään Global Compactin kymmenen periaatteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden avulla

UN Global Compact toimii 160+ maassa ja mukana on yli 15 000 yritystä sekä yli 3 000 muuta organisaatiota.

UN Global Compact perustettiin YK:n entisen pääsihteerin Kofi Annanin aloitteesta vuonna 2000.

Lisätietoa UN Global Compactista löydät täältä.

Paikallisverkosto on yritysvastuun ytimessä

YK:n pääsihteerin aloitteesta eri puolilla maailmaa toimii paikallisia UN Global Compact -verkostoja, jotka kokoavat yhteen Global Compact -aloitteeseen liittyneet toimijat kehittämään yritysvastuuta sidosryhmäyhteistyössä. Pohjoismaat ovat aikaisemmin toimineet yhteisessä verkostossa, mutta nykyään jokaisessa Pohjoismaassa on oma UN Global Compact -verkosto. Pohjoismainen yhteistyö on kuitenkin edellen tiivistä. Sitoutuminen UN Global Compact -aloitteeseen antaa automaattisesti jäsenyyden UN Global Compact Network Finlandiin eli Suomen verkostoon.

UN Global Compact Network Finland

Suomalaisen UN Global Compact -paikallisverkoston tavoitteena on entisestään vahvistaa suomalaisten yritysten edelläkävijyyttä yritysvastuussa ja kestävän kasvun mahdollistajana sekä kannustaa yrityksiä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia kansainvälisessä UN Global Compact -verkostossa.

Global Compact Network Finland ry tukee yrityksiä vastuullisuustyössään järjestämällä kansallisella tasolla tapahtumia, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Se toimii myös linkkinä YK:n Global Compact toimijoiden ja yritysten välillä ja tarjoaa yritysten vastuullisuustyön tueksi tietoa ja työkaluja.

UN Global Compact Network Finland toimii rekisteröitynä yhdistyksenä, jonka jäseneksi hyväksytään YK:n Global Compact -aloitteeseen sitoutuneet yritykset ja yhteisöt. Toimimme itsenäisenä organisaationa tiiviissä yhteistyössä YK:n Global Compactin päämajan kanssa, noudattaen molempien osapuolien allekirjoittamaa yhteisymmärrysmuistiota (Memorandum of Understanding).

UN Global Compact Suomen vuosi 2022

Vuosi 2022 oli toiminnan vuosi. Vuonna 2022:

  • Meillä oli 200 jäsentä (kasvua 22 %)
  • Jäsenten aktiivisuus oli 85,5 %
  • 27 yritystä osallistui Climate Ambition Accelerator -ohjelmaan
  • 26 yritystä osallistui SDG Ambition Accelerator -ohjelmiin
  • 29 yritystä valittiin mukaan Business and Human Rights -ohjelmaan
  • Jäsenemme saivat osallistua koalitioihin ja Think Labeihin
  • Järjestimme 17 tapahtumaa​