Suoraan sisältöön

Mikä on UN Global Compact?

UN Global Compact on maailman suurin yritysvastuualoite. Se on YK:n haaste yrityksille lähteä kehittämään liiketoimintaa vastuullisemmaksi. Se kutsuu yrityksiä mukaan kantamaan vastuuta kestävästä kehityksestä ja maapallomme tulevaisuudesta. Aloitteeseen sitoutuneet yritykset ja organisaatiot ovat sitoutuneita noudattamaan työoloihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja lahjonnan ehkäisyyn liittyviä kansainvälisiä velvoitteita kaikissa maissa, joissa ne toimivat. Se tarjoaa yrityksille vastuullisuuden viitekehyksen, joka tunnetaan kaikkialla maailmassa.

UN Global Compact tarjoaa yrityksille tietoa, tukea, koulutusta sekä työkaluja, kun yritys haluaa rakentaa vastuullisempaa ja menestyvää liiketoimintaa. UN Global Compact tukee yrityksiä vastuullisuustyössään Global Compactin kymmenen periaatteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden avulla

UN Global Compact toimii 160+ maassa ja mukana on yli 20 000 yritystä sekä yli 3 000 muuta organisaatiota.

UN Global Compact perustettiin YK:n entisen pääsihteerin Kofi Annanin aloitteesta vuonna 2000.

Lisätietoa UN Global Compactista löydät täältä.

Paikallisverkosto on yritysvastuun ytimessä

YK:n pääsihteerin aloitteesta eri puolilla maailmaa toimii paikallisia UN Global Compact -verkostoja, jotka kokoavat yhteen Global Compact -aloitteeseen liittyneet toimijat kehittämään yritysvastuuta sidosryhmäyhteistyössä. Pohjoismaat ovat aikaisemmin toimineet yhteisessä verkostossa, mutta nykyään jokaisessa Pohjoismaassa on oma UN Global Compact -verkosto. Pohjoismainen yhteistyö on kuitenkin edellen tiivistä. Sitoutuminen UN Global Compact -aloitteeseen antaa automaattisesti jäsenyyden UN Global Compact Network Finlandiin eli Suomen verkostoon.

UN Global Compact Network Finland

Suomalaisen UN Global Compact -paikallisverkoston tavoitteena on entisestään vahvistaa suomalaisten yritysten edelläkävijyyttä yritysvastuussa ja kestävän kasvun mahdollistajana sekä kannustaa yrityksiä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia kansainvälisessä UN Global Compact -verkostossa.

Global Compact Network Finland ry tukee yrityksiä vastuullisuustyössään järjestämällä kansallisella tasolla tapahtumia, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Se toimii myös linkkinä YK:n Global Compact toimijoiden ja yritysten välillä ja tarjoaa yritysten vastuullisuustyön tueksi tietoa ja työkaluja.

UN Global Compact Network Finland toimii rekisteröitynä yhdistyksenä, jonka jäseneksi hyväksytään YK:n Global Compact -aloitteeseen sitoutuneet yritykset ja yhteisöt. Toimimme itsenäisenä organisaationa tiiviissä yhteistyössä YK:n Global Compactin päämajan kanssa, noudattaen molempien osapuolien allekirjoittamaa yhteisymmärrysmuistiota (Memorandum of Understanding).

UN Global Compact Suomen vuosi 2023

Vuonna 2023 UN Global Compact Suomen toiminta ja verkosto vahvistui entisestään. 

  • Jäsenmäärä kasvoi 235 jäseneen (kasvua 17 %)
  • Jäsenten aktiivisuus oli 83 %
  • Järjestimme viisi koulutusohjelmaa, jotka liittyivät ilmastoon, luontoon, ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin
  • Järjestimme seitsemän vertaisoppimisryhmää niin Suomen, Pohjoismaiden kuin EU:n tasolla
  • 66 jäsenyritystä osallistui ainakin yhteen koulutusohjelmaan
  • Jäsenyrityksemme osallistuivat kanssamme lukuisiin huipputapahtumiin, kuten YK:n yleiskokousviikolle

Mitä teemme vuonna 2024?

Mitä koulutusohjelmia ja vertaisoppimisryhmiä UN Global Compact Suomi tarjoaa vuonna 2024? Millaisia sisältöjä ja materiaaleja jäsenille on suunnitteilla? Mistä aiheista on luvassa oppaita, työkaluja ja raportteja?

Tutustu UN Global Compact Suomen vuoden 2024 toimintasuunnitelmaan, johon kokosimme pääkohtia vuoden tarjonnastamme.