Suoraan sisältöön

Jäsenedut ja velvoitteet

UN Global Compactiin sitoutuneet yritykset ja yhteisöt tulevat osaksi globaalia ja Suomen paikallista verkostoa, mikä avaa mahdollisuuden kunnianhimoiselle vastuullisuustyölle ja yhteistyölle.

Sitoutuessaan yritykset pääsevät mukaan globaaleihin ja kansallisiin tapahtumiin. Ne saavat myös käyttöönsä laajan valikoiman UN Global Compactin työkaluja ja resursseja vastuullisuustyön tueksi. Sitoutuneiden yritysten profiilit julkaistaan UN Global Compact -kotisivuilla, ja jokaisella yrityksillä on mahdollisuus käyttää UN Global Compact We Support -logoa. Tarkempi kuvaus jäseneduista löytyy täältä.

Sitoutuminen UN Global Compact -aloitteeseen velvoittaa yritykset raportoimaan niiden vastuullisuustyön edistymisestä sekä maksamaan vuosittaisen jäsenmaksun, joka määräytyy yrityksen liikevaihdon mukaan. Lisätietoja vuosimaksuista löydät täältä.

  • Mitä teemme vuonna 2024?

    Mitä Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto tarjoaa tänä vuonna? Tutustu tästä.