Suoraan sisältöön

Miksi kannattaa liittyä?

UN Global Compact on YK:n haaste yritysmaailmalle. Se on vapaaehtoinen, maailman suurin yritysvastuuta edistävä globaali aloite sekä yrityksille että muille organisaatioille. Se tarjoaa yrityksille vastuullisuuden viitekehyksen, jonka periaatteet ja tavoitteet tunnetaan kaikkialla maailmassa. Jäsenet pääsevät mukaan laajaan kansainväliseen verkostoon ja saavat käyttöönsä työkaluja ja tukea, joiden avulla kehittää omaa vastuullista liiketoimintaansa.

Vastuullisuuden omaan strategiaansa ja päivittäisiin toimintoihinsa rakentanut yritys katsoo tulevaisuuteen luottavaisemmin. Sen on mahdollista saavuttaa uusia bisnesmahdollisuuksia, kilpailuetua, kustannussäästöjä sekä kartoittaa riskejä. UN Global Compact on mukana ja tukena yrityksen vastuullisuusmatkan jokaisessa vaiheessa.

UN Global Compactiin sitoutuneena organisaationa saat mm.:

  • pääsyn Suomen paikallisverkoston tapahtumiin ja koulutusohjelmiin
  • pääsyn kansainvälisiin UN Global Compactin tapahtumiin
  • UN Global Compactin työkalut ja julkaisut
  • pääsyn Academy-oppimisympäristöön.

Miten liityn jäseneksi?

Tarkat ohjeet sitoutumiskirjeen ja jäsenyyshakemuksen täyttämiseen


1. Valmistele mallin mukainen sitoutumiskirje YK:n pääsihteerille

Jäseneksi hakevan yrityksen tai organisaation on sitouduttava UN Global Compactin kymmeneen periaatteeseen ja kirjoitettava sitoutumiskirje (Letter of Commitment). Kirjeessä organisaatio ilmaisee sitoutumisensa kymmeneen periaatteeseen ja halunsa työskennellä niiden edistämiseksi omassa organisaatiossaan. Sitoutumiskirjeen allekirjoittaa yrityksen toimitusjohtaja ja se liitetään skannattuna hakemukseen. Kirje osoitetaan YK:n pääsihteerille.

Löydät sitoutumiskirjeen mallipohjan täältä.

2. Hae jäsenyyttä UN Global Compact -nettisivulla

Täytä hakemus UN Global Compact nettisivuilla

Hakemuksen liitteeksi tulee laittaa organisaationne toimitusjohtajan allekirjoittama sitoutumiskirje YK:n pääsihteerille (ks. vaihe 1) sekä ajantasalla oleva kaupparekisteriote.

Jos tytäryhtiö haluaa liittyä suomalaisen UN Global Compact -paikallisverkoston jäseneksi, vaikka emoyhtiö on jo UN Global Compact -jäsen, voi liittymisen tehdä kolmella eri tavalla:

  • Tytäryhtiö voi toimittaa oman sitoutumiskirjeen (Letter of Commitment) YK:n pääsihteerille. Sitoutumiskirjeen allekirjoittaa tytäryhtiön toimitusjohtaja.
  • Tytäryhtiö voi toimittaa YK:n pääsihteerille kopion emoyhtiön sitoutumiskirjeestä.
  • Jos emoyhtiön sitoutumiskirjettä ei ole saatavilla, tai sen on allekirjoittanut joku muu kuin nykyinen emoyhtiön toimitusjohtaja, tytäryhtiö voi käyttää emoyhtiön toimitusjohtajan antamaa lauselmaa sitoutumisesta, joka löytyy viimeisimmän CoP-raportin yhteydestä.

Muilta osin liittymiseen pätee ohjeet kohdassa "liittymisohjeet yrityksille".

UN Global Compactissa yhteisöillä tarkoitetaan akateemisia instituutteja, elinkeinoelämän järjestöjä, kansalaisyhteiskunnan toimijoita, ammattiliittoja sekä julkisen sektorin organisaatioita.

Yhteisöjen rooli UN Global Compact -verkostossa on tukea jäsenyrityksiä heidän vastuullisuustyössään tuomalla omaa osaamistaan ja näkökulmaansa esille erilaisten yhteistöiden kautta.

Tarkat ohjeet sitoutumiskirjeen ja jäsenyyshakemuksen täyttämiseen
 

1. Valmistele mallin mukainen kirje YK:n pääsihteerille

Jäseneksi hakevan organisaation on sitouduttava Global Compactin kymmeneen periaatteeseen ja kirjoitettava sitoutumiskirje (Letter of Commitment). Kirjeessä organisaatio ilmaisee sitoutumisensa kymmeneen periaatteeseen ja halunsa työskennellä niiden edistämiseksi omassa organisaatiossaan. Sitoutumiskirjeen allekirjoittaa organisaation toimitusjohtaja (tai vastaava, ylintä päätösvaltaa käyttävä henkilö) ja se liitetään skannattuna hakemukseen. Kirje osoitetaan YK:n pääsihteerille (António Guterres).

Mallikirje yhteisöille – Letter of Commitment


2. Hae jäsenyyttä UN Global Compact -nettisivulla

Täytä hakemus UN Global Compact nettisivuilla

Hakemuksen liitteeksi tulee laittaa organisaationne toimitusjohtajan allekirjoittama sitoutumiskirje YK:n pääsihteerille (ks. vaihe 1) sekä ajantasalla oleva kaupparekisteriote.

UN Global Compact -vuosimaksut

UN Global Compactiin sitoutunut yritys on velvollinen maksamaan vuosimaksun, joka määräytyy yrityksen liikevaihdon mukaan. Vuosimaksu rahoittaa UN Global Compactin ja paikallisverkoston toimintaa.

Lisätietoja maksu- ja muista velvoitteista löydät täältä.

Vuosimaksut vuonna 2022 ja sen jälkeen liittyville:

Vuotuinen liikevaihto (USD) Vuosimaksu (USD)
> 30 miljardia 30 000
10–30 miljardia 25 000
5–10 miljardia 20 000
1–5 miljardia 15 000
500 miljoonaa – 1 miljardia 7 500
250–500 miljoonaa 5 000
50–250 miljoonaa 2 500
25–50 miljoonaa 1 000 EUR
< 25 miljoonaa 500 EUR
Tytäryhtiöt 1 000 EUR
Yhteisöt 400 EUR