Suoraan sisältöön

Miksi kannattaa liittyä?

Global Compact on YK:n haaste yritysmaailmalle. Se on vapaaehtoinen, maailman suurin yritysvastuuta edistävä aloite, joka tarjoaa yrityksille vastuullisuuden viitekehyksen, joka tunnetaan kaikkialla maailmassa. Aloitteen jäsenet pääsevät mukaan laajaan kansainväliseen verkostoon ja saavat käyttöönsä työkaluja ja tukea, joiden avulla kehittää omaa vastuullista liiketoimintaansa Global Compactin kymmenen periaatteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Vastuullisuuteen perustuvan strategian omaava yritys katsoo tulevaisuuteen luottavaisemmin. Sen on mahdollista saavuttaa uusia bisnesmahdollisuuksia, kilpailuetua, kustannussäästöjä sekä minimoida riskejä. YK:n Global Compact on mukana ja tukena yrityksen vastuullisuusmatkan jokaisessa vaiheessa.

Liittyessään YK:n Global Compactiin yrityksenne saa:

 • Pääsyn sekä suomalaiseen että globaaliin yritysvastuuverkostoon, joissa jäsenemme tapaavat ja vaihtavat kokemuksia sekä sukeltavat uuteen tietoon ja keskusteluihin vastuullisuudesta.
 • Pääsyn Global Compactin laajaan verkko-oppimisympäristöön ​​Academyyn, joka on suunniteltu antamaan henkilöstöllenne ja yrityksellenne tiedot ja taidot vastuullisuuden kehittämiseksi.
 • Mahdollisuuden osallistua moniin ajankohtaisiin paikallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiimme.
 • Mahdollisuuden osallistua suosittuihin koulutusohjelmiimme, joissa ohjaamme ja tuemme yritystänne kunnianhimoisen ja systemaattisen vastuullisuustyön tekemisessä.
 • Pääsyn maailmanlaajuiseen kirjastoomme sekä suomalaisille yrityksille räätälöityyn aineistopankkiin, josta löydät kehittämämme oppaat, työkalut, raportit ja muut julkaisut.
 • Profiilin Global Compactin verkkosivuilla sekä Media Toolkitin, joiden avulla voitte viestiä sitoutumisestanne ja edistymisestä omalla vastuullisuuspolullanne.

Miten liityn jäseneksi?

Kuka voi liittyä?

Kaikki yritykset voivat hakea mukaan YK:n Global Compactiin koosta tai toimialasta riippumatta. Aloitteeseen ei kuitenkaan hyväksytä organisaatioita, jotka

 • Ovat YK:n pakotelistalla
 • Löytyvät UN Ineligible Vendors -listalta eettisistä syistä
 • Ansaitsevat tuloja maamiinojen tai rypälepommien tuotannosta, myynnistä ja/tai toimittamisesta
 • Ansaitsevat tuloja tupakan tuotannosta ja/tai valmistuksesta

Lisätietoa: UN Global Compact Joining Policy

 

Mihin yritys sitoutuu?

 1. Toimimaan vastuullisesti kunnioittamalla ja toteuttamalla kaikessa toiminnassaan ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevaa kymmentä periaatetta.
 2. Strategisesti edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita toiminnassaan
 3. Raportoimaan ja viestimään edistymisestään

 

Liittymisprosessi

1. Käy läpi tarkat hakuohjeet yrityksille

Tarkat ohjeet sitoutumiskirjeen ja jäsenyyshakemuksen täyttämiseen askel askeleelta löytyvät täältä.

2. Valmistele mallin mukainen sitoutumiskirje YK:n pääsihteerille

Jäseneksi hakevan yrityksen on valmisteltava sitoutumiskirje (Letter of Commitment), jossa yritys ilmaisee sitoutumisensa Global Compactin kymmeneen periaatteeseen ja halunsa työskennellä niiden sekä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi ja raportoida edistymisestään. Sitoutumiskirjeen allekirjoittaa yrityksen toimitusjohtaja ja se liitetään skannattuna hakemukseen. Kirje osoitetaan YK:n pääsihteerille.

Löydät sitoutumiskirjeen mallipohjan täältä.

3. Hae jäsenyyttä verkossa

Täytä hakemus Global Compactin nettisivuilla

Hakemuksen liitteeksi tulee laittaa yrityksen toimitusjohtajan allekirjoittama sitoutumiskirje (ks. vaihe 2) sekä ajantasalla oleva kaupparekisteriote.

Hakemukset käsitellään 2–3 viikossa. Mikroyritysten (alle 10 työntekijää) hakemuksien käsittelyssä saattaa kestää kauemmin.

Yrityksen sitoutuminen YK:n Global Compactiin tehdään aina konsernitasolla, jolloin sitoutuminen koskee myös kaikkia yrityksen tytäryhtiöitä ja maatoimistoja. Emoyhtiön sitoumuksen lisäksi tytäryhtiöt voivat, mutta niiden ei ole pakko, liittyä Global Compactiin ja oman paikallisverkostonsa jäseneksi emoyhtiönsä rinnalla. Jos emoyhtiö ei ole sitoutunut Global Compactiin, tytäryhtiöt voivat liittyä aloitteeseen itsenäisesti. Liittymisprosessit näissä tilanteissa poikkeavat toisistaan:

1. Emoyhtiö ei ole jäsen

 • Tytäryhtiö voi liittyä itsenäisesti, jos emoyhtiö ei vielä ole sitoutunut Global Compactiin.
 • Tytäryhtiön on valmisteltava oma sitoutumiskirje ja seurattava ohjeita kohdassa liittymisohjeet yrityksille.
 • Tytäryhtiö listataan itsenäisenä organisaationa Global Compactin jäsenrekisteriin, ja yrityksen on laadittava oma CoP-raportti vuosittain.
 • Vuosittainen jäsenmaksu lasketaan tytäryhtiön oman liikevaihdon perusteella, ks. summa alla olevasta taulukosta.

2. Emoyhtiö on jäsen

 • Mikäli tytäryhtiön emoyhtiö on sitoutunut Global Compactiin, voi tytäryhtiö halutessaan ja emoyhtiön salliessa sitoutua aloitteeseen tytäryhtiönä ja liittyä Suomen paikallisverkoston jäseneksi. 
 • Hakemusta varten tytäryhtiö voi valmistella oman sitoutumiskirjeensä tai liittää hakemukseen kopion emoyhtiön sitoutumiskirjeestä.
 • Hakemusprosessi on muutoin sama kuin muilla yrityksillä, mutta hakemukseen merkitään emoyhtiön nimi kohtaan Parent Organisation.
 • Tytäryhtiö merkitsee hakemukseen oman liikevaihtonsa ja työntekijöiden määrän sekä liitteeksi oman kaupparekisteriotteen.
 • Yritys listataan emoyhtiön tytäryhtiönä Global Compactin jäsenrekisteriin. Tytäryhtiön vastuullisuustoimet sisältyvät automaattisesti emoyhtiön CoP-raporttiin, eli tytäryhtiön ei tarvitse itse raportoida. Oman raportin tekeminen on kuitenkin mahdollista.
 • Tytäryhtiö maksaa Suomen paikallisverkostolle osallistumisestaan tytäryhtiöiden vuosimaksua, ks. summa alla olevasta taulukosta.

Lisätietoa: UN Global Compact Subsidiary Policy

YK:n Global Compactissa yhteisöillä tarkoitetaan elinkeinoelämän järjestöjä, ammattiliittoja, kansalaisyhteiskunnan toimijoita, akateemisia instituutteja sekä julkisen sektorin organisaatioita.

Sen lisäksi, että yhteisö sitoutuu kunnioittamaan ja edistämään Global Compactin kymmentä periaatetta omassa strategiassaan ja toiminnassaan, yhteisöillä on ainutlaatuinen rooli Global Compact -verkostossa omalta osaltaan tukea ja kirittää yrityksiä heidän vastuullisuuspolullaan yhteistyössä Global Compact Network Finlandin kanssa, esimerkiksi seuraavin toimin:

 1. Kannusta yrityksiä tutustumaan ja sitoutumaan YK:n Global Compactiin
 2. Kannusta yrityksiä työskentelemään YK:n tavoitteiden saavuttamiseksi
 3. Osallistu yhdessä UN Global Compact Network Finlandin kanssa sisältöjen kehittämiseen, jotka tukevat yritysten vastuullisuustyötä
 4. Tarjoa osaamistasi ja tuo äänesi kuuluviin UN Global Compact Network Finlandin toiminnassa
 5. Tue paikallisverkoston toimintaa ja kehittymistä

Liittymisprosessi

1. Käy läpi tarkat hakuohjeet yhteisöille

Tarkat ohjeet sitoutumiskirjeen ja jäsenyyshakemuksen täyttämiseen askel askeleelta löytyvät täältä.

2. Valmistele mallin mukainen sitoutumiskirje YK:n pääsihteerille

Jäseneksi hakevan organisaation on sitouduttava Global Compactin kymmeneen periaatteeseen ja kirjoitettava sitoutumiskirje (Letter of Commitment). Kirjeessä organisaatio ilmaisee sitoutumisensa kymmeneen periaatteeseen ja halunsa työskennellä niiden edistämiseksi omassa organisaatiossaan. Sitoutumiskirjeen allekirjoittaa organisaation toimitusjohtaja tai vastaava, ylintä päätösvaltaa käyttävä henkilö ja se liitetään skannattuna hakemukseen. Kirje osoitetaan YK:n pääsihteerille.

Mallikirje yhteisöille – Letter of Commitment
 

2. Hae jäsenyyttä verkossa

Täytä hakemus UN Global Compact nettisivuilla

Hakemuksen liitteeksi tulee laittaa organisaation johtajan allekirjoittama sitoutumiskirje (ks. vaihe 2) sekä ajantasalla oleva kaupparekisteriote.

Yhteisöjen hakemusten käsittely voi kestää muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen.

Jäsenten vuosimaksut

UN Global Compactiin sitoutunut yritys on velvollinen maksamaan vuosimaksun, joka määräytyy yrityksen liikevaihdon perusteella alla olevan taulukon mukaisesti. Vuosimaksu rahoittaa UN Global Compactin ja paikallisverkoston toimintaa.

Lisätietoja maksu- ja muista velvoitteista löydät täältä.

Vuotuinen liikevaihto (USD) Vuosimaksu (USD) Vuosimaksu tytäryhtiöille (EUR)
> 30 miljardia 30 000 5 000
10–30 miljardia 25 000 4 500
5–10 miljardia 20 000 4 000
1–5 miljardia 15 000 3 000
500 miljoonaa – 1 miljardia 7 500 2 500
250–500 miljoonaa 5 000 2 000
50–250 miljoonaa 2 500 1 000
25–50 miljoonaa 1 000 EUR 1 000
< 25 miljoonaa 500 EUR 500
Yhteisöt 400 EUR

Yli USD 50 milj. liikevaihdon yritysten vuosimaksut määräytyvät Global Compactin kansainvälisten linjausten mukaisesti. Alle USD 50 milj. liikevaihdon yritysten sekä tytäryhtiöiden ja yhteisöjen vuosimaksut Suomessa määrittää UN Global Compact Network Finlandin vuosikokous.