Suoraan sisältöön

Miksi kannattaa liittyä?

UN Global Compact on YK:n haaste yritysmaailmalle. Se on vapaaehtoinen, maailman suurin yritysvastuuta edistävä aloite, joka tarjoaa yrityksille vastuullisuuden viitekehyksen, joka tunnetaan kaikkialla maailmassa. Aloitteeseen osallistuvat yritykset pääsevät mukaan laajaan kansainväliseen verkostoon ja saavat käyttöönsä työkaluja ja tukea, joiden avulla kehittää omaa vastuullisuuttaan UN Global Compactin kymmenen periaatteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Vastuullisuuteen perustuvan strategian omaava yritys katsoo tulevaisuuteen luottavaisemmin. Sen on mahdollista saavuttaa uusia bisnesmahdollisuuksia, kilpailuetua, kustannussäästöjä sekä minimoida riskejä. UN Global Compact on mukana ja tukena yrityksen vastuullisuusmatkan jokaisessa vaiheessa.

Liittyessään UN Global Compactiin yrityksenne saa:

 • Pääsyn sekä suomalaiseen että globaaliin yritysvastuuverkostoon, joissa yritykset tapaavat ja vaihtavat kokemuksia sekä sukeltavat uuteen tietoon ja keskusteluihin vastuullisuudesta.
 • Pääsyn Global Compactin laajaan verkko-oppimisympäristöön ​​Academyyn, joka on suunniteltu antamaan henkilöstöllenne ja yrityksellenne tiedot ja taidot vastuullisuuden kehittämiseksi.
 • Mahdollisuuden osallistua moniin ajankohtaisiin paikallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiimme.
 • Mahdollisuuden osallistua suosittuihin koulutusohjelmiimme, joissa ohjaamme ja tuemme yritystänne kunnianhimoisen ja systemaattisen vastuullisuustyön tekemisessä.
 • Mahdollisuuden osallistua vertaisoppimisryhmiimme, joissa yritykset pääsevät oppimaan toinen toisiltaan käytännön työstä ja syventämään osaamista yhdessä.
 • Pääsyn maailmanlaajuiseen kirjastoomme sekä suomalaisille yrityksille räätälöityyn aineistopankkiin, josta löydät kehittämämme oppaat, työkalut, raportit ja muut julkaisut.
 • Profiilin Global Compactin verkkosivuilla sekä Media Toolkitin, joiden avulla voitte viestiä sitoutumisestanne ja edistymisestä omalla vastuullisuuspolullanne.

Miten liityn UN Global Compactiin?

Kaikki yritykset voivat hakea mukaan UN Global Compactiin koosta tai toimialasta riippumatta. Aloitteeseen ei kuitenkaan hyväksytä organisaatioita, jotka

 • Ovat YK:n pakotelistalla
 • Löytyvät UN Ineligible Vendors -listalta eettisistä syistä
 • Ansaitsevat tuloja maamiinojen tai rypälepommien tuotannosta, myynnistä ja/tai toimittamisesta
 • Ansaitsevat tuloja tupakan tuotannosta ja/tai valmistuksesta

Lisätietoa: UN Global Compact Joining Policy

Liittyessään UN Global Compactiin yritys sitoutuu

 1. Toimimaan vastuullisesti kunnioittamalla ja toteuttamalla kaikessa toiminnassaan UN Global Compactin ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevaa kymmentä periaatetta.
 2. Strategisesti edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita toiminnassaan.
 3. Raportoimaan ja viestimään edistymisestään vuosittain Communication on Progress -raportilla.

Lisätietoa: UN Global Compact Joining Policy

Aloitteeseen liittyessään suomalainen yritys liittyy myös automaattisesti UN Global Compact Suomen paikallisverkoston (UN Global Compact Network Finland ry) jäseneksi. Yhdistyksen jäsenenä yritys sitoutuu noudattamaan UN Global Compact Suomen sääntöjä.

Liittymisprosessi ja vuosimaksu

Liittymisprosessi

1. Käy läpi tarkat hakuohjeet yrityksille

Tarkat ohjeet sitoutumiskirjeen ja jäsenyyshakemuksen täyttämiseen askel askeleelta löytyvät täältä.

2. Valmistele mallin mukainen sitoutumiskirje

Jäseneksi hakevan yrityksen on valmisteltava sitoutumiskirje (Letter of Commitment), jossa yritys ilmaisee sitoutumisensa Global Compactin kymmeneen periaatteeseen ja halunsa työskennellä niiden sekä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi ja raportoida edistymisestään. Sitoutumiskirjeen allekirjoittaa yrityksen toimitusjohtaja ja se liitetään skannattuna hakemukseen. Kirje osoitetaan YK:n pääsihteerille.

Löydät sitoutumiskirjeen mallipohjan täältä.

3. Täytä hakemus verkossa

Täytä hakemus Global Compactin nettisivuilla

Hakemuksen liitteeksi tulee laittaa yrityksen toimitusjohtajan allekirjoittama sitoutumiskirje (ks. vaihe 2) sekä ajan tasalla oleva kaupparekisteriote.

Hakemukset käsitellään 2–3 viikossa. Mikroyritysten (alle 10 työntekijää) hakemuksien käsittelyssä saattaa kestää kauemmin.

Vuosimaksu

UN Global Compactiin sitoutunut yritys on velvollinen maksamaan vuosimaksun, joka määräytyy yrityksen liikevaihdon perusteella alla olevan taulukon mukaisesti. Vuosimaksu rahoittaa UN Global Compactin ja paikallisverkoston toimintaa.

Lisätietoja maksu- ja muista velvoitteista löydät täältä.

Yrityksen liikevaihto (USD) Vuosimaksu 2024 (USD) Vuosimaksu 2024 (EUR)
> 30 miljardia 30 000 27 600
10–30 miljardia 25 000 23 000
5–10 miljardia 20 000 18 400
1–5 miljardia 15 000 13 800
500 miljoonaa – 1 miljardia 7 500 6 900
250–500 miljoonaa 5 000 4 600
50–250 miljoonaa 2 500 2 300
25–50 miljoonaa 1 000
< 25 miljoonaa 500

Yli USD 50 milj. liikevaihdon yritysten vuosimaksut määräytyvät UN Global Compactin kansainvälisten linjausten mukaisesti. Alle USD 50 milj. liikevaihdon yritysten vuosimaksut Suomessa päättää UN Global Compact Suomen vuosikokous.

Yrityksen sitoutuminen UN Global Compactiin tehdään aina konsernitasolla, jolloin sitoutuminen koskee myös kaikkia yrityksen tytäryhtiöitä ja maatoimistoja. Emoyhtiön sitoumuksen lisäksi tytäryhtiöt voivat, mutta niiden ei ole pakko, liittyä UN Global Compactiin ja oman paikallisverkostonsa jäseneksi emoyhtiönsä rinnalla. Jos emoyhtiö ei ole sitoutunut UN Global Compactiin, tytäryhtiöt voivat liittyä aloitteeseen itsenäisesti. Liittymisprosessit näissä tilanteissa poikkeavat toisistaan.

Lisätietoa: UN Global Compact Subsidiary Policy

1. Emoyhtiö ei ole sitoutunut UN Global Compactiin

 • Tytäryhtiö voi liittyä itsenäisesti, jos emoyhtiö ei vielä ole sitoutunut UN Global Compactiin.
 • Tytäryhtiön on valmisteltava oma sitoutumiskirje ja seurattava yleisiä hakuohjeita liittymisprosessin osalta.
 • Tytäryhtiö listataan itsenäisenä organisaationa UN Global Compactin jäsenrekisteriin, ja yrityksen on laadittava oma CoP-raportti vuosittain.
 • Vuosittainen jäsenmaksu määräytyy tytäryhtiön oman liikevaihdon perusteella yleisen vuosimaksutaulukon mukaisesti.
Yrityksen liikevaihto (USD) Vuosimaksu (USD) Vuosimaksu (EUR)
> 30 miljardia 30 000 28 200
10–30 miljardia 25 000 23 500
5–10 miljardia 20 000 18 800
1–5 miljardia 15 000 14 100
500 miljoonaa – 1 miljardia 7 500 7 050
250–500 miljoonaa 5 000 4 700
50–250 miljoonaa 2 500 2 350
25–50 miljoonaa 1 000
< 25 miljoonaa 500

Yli USD 50 milj. liikevaihdon yritysten vuosimaksut määräytyvät UN Global Compactin kansainvälisten linjausten mukaisesti. Alle USD 50 milj. liikevaihdon yritysten vuosimaksut Suomessa päättää UN Global Compact Suomen vuosikokous.

2. Emoyhtiö on sitoutunut UN Global Compactiin

 • Mikäli tytäryhtiön emoyhtiö on sitoutunut UN Global Compactiin, voi tytäryhtiö halutessaan ja emoyhtiön salliessa sitoutua aloitteeseen tytäryhtiönä ja liittyä Suomen paikallisverkoston jäseneksi. 
 • Hakemusta varten tytäryhtiö voi valmistella oman sitoutumiskirjeensä tai liittää hakemukseen kopion emoyhtiön sitoutumiskirjeestä.
 • Hakemusprosessi on muutoin sama kuin muilla yrityksillä, mutta hakemukseen merkitään emoyhtiön nimi kohtaan Parent Organisation (ks. hakuohjeiden kohta Annex I).
 • Tytäryhtiö merkitsee hakemukseen oman liikevaihtonsa ja työntekijöiden määrän sekä liitteeksi oman kaupparekisteriotteen.
 • Yritys listataan emoyhtiön tytäryhtiönä UN Global Compactin jäsenrekisteriin. Tytäryhtiön vastuullisuustoimet sisältyvät automaattisesti emoyhtiön CoP-raporttiin, eli tytäryhtiön ei tarvitse itse raportoida. Oman raportin tekeminen on kuitenkin mahdollista.
 • Tytäryhtiö maksaa Suomen paikallisverkostolle osallistumisestaan tytäryhtiöiden jäsenmaksua, joka määräytyy tytäryhtiön oman liikevaihdon perusteella alla olevan taulukon mukaisesti.
Tytäryhtiön liikevaihto (USD) Vuosimaksu tytäryhtiölle (EUR)
> 30 miljardia 5 000
10–30 miljardia 4 500
5–10 miljardia 4 000
1–5 miljardia 3 000
500 miljoonaa – 1 miljardia 2 500
250–500 miljoonaa 2 000
50–250 miljoonaa 1 000
25–50 miljoonaa 1 000
< 25 miljoonaa 500

Tytäryhtiöiden vuosimaksut Suomessa päättää UN Global Compact Suomen vuosikokous.

UN Global Compactissa yhteisöillä tarkoitetaan elinkeinoelämän järjestöjä, ammattiliittoja, kansalaisyhteiskunnan toimijoita, akateemisia instituutteja sekä julkisen sektorin organisaatioita.

Sen lisäksi, että yhteisö sitoutuu kunnioittamaan ja edistämään UN Global Compactin kymmentä periaatetta omassa strategiassaan ja toiminnassaan, yhteisöillä on ainutlaatuinen rooli Global Compact -verkostossa omalta osaltaan tukea ja kirittää yrityksiä heidän vastuullisuuspolullaan yhteistyössä UN Global Compact Suomen kanssa. Odotamme yhteisöjäsenten tukevan UN Global Compactin työtä ja missiota esimerkiksi seuraavin toimin:

 1. Kannusta yrityksiä tutustumaan ja sitoutumaan UN Global Compactiin
 2. Kannusta yrityksiä työskentelemään UNGC:n 10 periaatteen mukaisesti ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi
 3. Jaa yrityksille tietoa vastuullisuudesta
 4. Järjestä vastuullisuusaiheisia tapahtumia ja verkostoitumistilaisuuksia
 5. Osallistu yhdessä UN Global Compact Suomen kanssa sisältöjen kehittämiseen tukemaan yritysten vastuullisuustyötä
 6. Perehdytä omaa henkilöstöä kestävästä kehityksestä UN Global Compactin sisältöjen ja tapahtumien kautta
 7. Tue UN Global Compact Suomen toimintaa ja kehittymistä

Liittymisprosessi

1. Käy läpi tarkat hakuohjeet yhteisöille

Tarkat ohjeet sitoutumiskirjeen ja jäsenyyshakemuksen täyttämiseen askel askeleelta löytyvät täältä.

2. Valmistele mallin mukainen sitoutumiskirje

Jäseneksi hakevan yhtiesön on sitouduttava UN Global Compactin kymmeneen periaatteeseen ja kirjoitettava sitoutumiskirje (Letter of Commitment). Kirjeessä yhteisö ilmaisee sitoutumisensa kymmeneen periaatteeseen ja halunsa työskennellä niiden edistämiseksi omassa organisaatiossaan. Lisäksi yhtiesö sitoutuu raportoimaan joka toinen vuosi Communication on Engagement (CoE) -raportin muodossa niistä käytännön toimista, joihin organisaatio on ryhtynyt tukeakseen UN Global Compactin periaatteita ja osallistuakseen aloitteeseen. Sitoutumiskirjeen allekirjoittaa organisaation toimitusjohtaja tai vastaava, ylintä päätösvaltaa käyttävä henkilö ja se liitetään skannattuna hakemukseen. Kirje osoitetaan YK:n pääsihteerille.

Mallikirje yhteisöille – Letter of Commitment

3. Täytä hakemus verkossa

Täytä hakemus UN Global Compact nettisivuilla

Hakemuksen liitteeksi tulee laittaa organisaation johtajan allekirjoittama sitoutumiskirje (ks. vaihe 2) sekä ajan tasalla oleva kaupparekisteriote.

Yhteisöjen hakemusten käsittely voi kestää muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen.

Vuosimaksu

UN Global Compactiin sitoutunut yhteisö on velvollinen maksamaan vuosimaksun. Vuosimaksu on kaikille yhteisöille 400 EUR. Yhteisöjen vuosimaksut Suomessa päättää UN Global Compact Suomen vuosikokous.

Lisätietoja maksu- ja muista velvoitteista löydät täältä.