Suoraan sisältöön

Ohjeet UN Global Compact logon käyttöön

Yritys tai organisaatio voi käyttää viestinnässään ”We Support UN Global Compact” -logoa. Logon avulla yritys voi kertoa sidosryhmilleen sitoutumisestaan YK:n ja Global Compactin tavoitteisiin ja periaatteisiin. Logoa voi käyttää vuosikertomuksissa, tiedotteissa ja muissa julkaisuissa tai yrityksen web-sivuilla.

Yrityksen tai organisaation on joka kerta erikseen haettava lupaa logon käyttöön onlinejärjestelmän kautta. Poikkeuksena tähän sääntöön on CoP-logo, jonka yritys voi vapaasti ladata UN Global Compactin sivuilta ja liittää CoP-raporttiinsa ilman erillistä lupaa.

”We Support” -logoa tulee aina käyttää UN Global Compactin brändiohjeistossa linjattujen ohjeiden mukaisesti. Lue brändiohjeisto läpi ennen kuin käytät logoa yrityksenne viestinnässä.

Lue lisää: Un Global Compact Logo Policy