Suoraan sisältöön

Uudistettu Communication on Progress (CoP) vuodesta 2024 alkaen

UN Global Compactiin sitoutuneiden yritysten tulee vuosittain raportoida kehityksestään Communication on Progress  -raportilla (CoP). CoP-raportointi on käynnissä 1.4.–31.7.2024.

  • Yrityksiltä vaaditaan vastaukset noin 60 kysymykseen, jotka liittyvät UN Global Compactin kymmenen periaatteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen yrityksen liiketoiminnassa.
  • CoP-raportointi on pakollista kaikille yritysjäsenille. Tytäryhtiön tai yhteisöjäsenen raportointiin löytyy tarkemmat ohjeet alta.
  • Raportointi toteutetaan ulkoisella verkkoalustalla, johon jokaisen yrityksen lähettämät vastaukset tallennetaan. Vastaukset ovat julkisia, ja alustalle muodostuu kaikille avoin tietopankki yritysten toimista vastuullisuuden edistämiseksi.
  • Uuden järjestelmän myötä raportointi on suoraviivaisempaa, ja se tukee yrityksiä entistä paremmin oman vastuullisuustyön kehittämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Yritysten sidosryhmien on uuden järjestelmän myötä helpompi löytää olennainen data ja vertailla yritysten vastuullisuustietoja keskenään.
  • Vuonna 2024 raportoidaan yrityksen vuoden 2023 tiedot.

Vuonna 2024 raportointi alkaa 1.4.2024. Raportointi tulee tehdä 31.7.2024 mennessä.

Mikäli yrityksen emoyhtiö on sitoutunut UN Global Compactiin (missä tahansa maassa), ja emoyhtiön ja tytäryhtiön yhteys on ilmoitettu UN Global Compactille, emoyhtiön raportti kattaa automaattisesti tytäryhtiön toiminnan. Tytäryhtiön ei tarvitse raportoida erikseen, ellei niin halua. Mikäli yritys on osa konsernia, mutta emoyhtiö ei ole sitoutunut UN Global Compactiin, on sitoutuneiden yritysten jokaisen raportoitava itse.

Emoyhtiö voi oman valintansa mukaan yhdistää CoP-raporttiin kaikkien tytäryhtiöidensä tiedot ja ilmoittaa siitä raportointialustalla tai raportoida vain omasta toiminnastaan.

UN Global Compactiin sitoutuneet järjestöt ja muut yhteisöt julkaisevat CoP-raportin sijaan Communication on Engagement (CoE) -raportin. Lue tarkempi kuvaus ja ohjeet CoE-raportin lähettämiseen täältä.