Suoraan sisältöön

Raportointi Global Compactille

CoP-raportointi uudistuu 2023

UN Global Compact on aloittanut CoP-raportoinnin uudistusprosessin vuonna 2020. Uudet raportointivaatimukset tulevat voimaan 2023 alkaen. Lisätietoja löydät täältä.

Jokainen UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen sitoutunut yritys on velvollinen vuosittain julkaisemaan Communication on Progress (CoP) -raportin. Yrityksen on kerrottava, miten se strategiassaan ja liiketoiminnassaan edistää Global Compactin kymmentä periaatetta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDGs). Raportti toimitetaan Online Dashboardin kautta.

Kolme minimivaatimusta

CoP-raportin voi tehdä millä kielellä tahansa ja sen voi sisällyttää vapaamuotoisena toimintakertomukseen tai tehdä valmiiden mallilomakkeiden avulla. Raporttiin tulee kuitenkin joka tapauksessa sisällyttää aina vähintään seuraavat kolme asiaa:

 1. Pääjohtajan toteamus jatkuvasta sitoutumisesta YK:n Global Compact - yritysvastuualoitteeseen

 2. Kuvaus käytännön toimenpiteistä, jotka yritys on suorittanut tai on aikeissa suorittaa toteuttaakseen kaikki Global Compactin kymmenen periaatetta toiminnassaan

 3. Edistymisen/tulosten mittaus

Kolme edistymiskategoriaa

Koska jäsenyritykset ovat hyvin eri vaiheissa heidän omilla yritysvastuumatkoillaan, CoP-raportit on jaettu kolmeen kategoriaan niiden sisällön perusteella:

 1. GC Advanced: CoP-raportti täyttää kaikki minimivaatimukset ja lisäksi esittelee edistyksellisten kriteerien ja parhaiden käytäntöjen toteutumista yrityksen toiminnassa
 2. GC Active: CoP-raportti täyttää minimivaatimukset
 3. GC Learner: CoP-raportti ei täytä kaikkia minimivaatimuksia

Kaikki Cop-raportit julkaistaan Global Compactin web-sivuilla, jossa kuka tahansa voi tarkastella niitä. Tällä tavoin Global Compact ja siihen sitoutuneet yritykset edistävät tiedonannon läpinäkyvyyttä.

Raportointi vuodesta 2023 alkaen

 • Vapaamuotoisen raportin sijasta yrityksiltä vaaditaan jatkossa vastaukset noin 60 kysymykseen, jotka liittyvät Global Compactin kymmenen periaatteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen yrityksen liiketoiminnassa.
 • Raportointi toteutetaan ulkoisella verkkoalustalla, johon jokaisen yrityksen lähettämät vastaukset tallennetaan. Vastaukset ovat julkisia, ja alustalle muodostuu kaikille avoin tietopankki yritysten toimista vastuullisuuden edistämiseksi.
 • Raportointi tulee vuodesta 2023 alkaen tehdä vuosittain ajanjaksolla 1.2.–31.5.
 • Uuden järjestelmän myötä raportoinnista tulee suoraviivaisempaa, ja se tukee yrityksiä entistä paremmin oman vastuullisuustyön kehittämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Yritysten sidosryhmien on uuden järjestelmän myötä helpompi löytää olennainen data ja vertailla yritysten vastuullisuustietoja keskenään.
 • Vuoden 2022 aikana yrityksillä on mahdollisuus päästä kokeilemaan uutta järjestelmää ja saada räätälöidympää tukea omaan raportointiin. Suomesta pyritään saamaan tähän Early Adopters -joukkoon 5–10 yritystä. Muille yrityksille uusi järjestelmä avautuu vuonna 2023, ja ne raportoivat vanhan järjestelmän mukaisesti vuonna 2022.

Informational note
FAQ (pdf)
Kysymykset (pdf)

UN Global Compactiin sitoutuneet järjestöt ja muut yhteisöt julkaisevat CoP-raportin sijaan Communication on Engagement (CoE) -raportin. Lue tarkempi kuvaus ja ohjeet CoE-raportin lähettämiseen täältä.

Logon käyttö

Yritys tai organisaatio voi käyttää viestinnässään ”We Support UN Global Compact” -logoa. Logon avulla yritys voi kertoa sidosryhmilleen sitoutumisestaan YK:n ja Global Compactin tavoitteisiin ja periaatteisiin. Logoa voi käyttää vuosikertomuksissa, tiedotteissa ja muissa julkaisuissa tai yrityksen web-sivuilla.

Yrityksen tai organisaation on joka kerta erikseen haettava lupaa logon käyttöön onlinejärjestelmän kautta. Poikkeuksena tähän sääntöön on CoP-logo, jonka yritys voi vapaasti ladata UN Global Compactin sivuilta ja liittää CoP-raporttiinsa ilman erillistä lupaa.

”We Support” -logoa tulee aina käyttää UN Global Compactin brändiohjeistossa linjattujen ohjeiden mukaisesti. Lue brändiohjeisto läpi ennen kuin käytät logoa yrityksenne viestinnässä.

Lue lisää: UN Global Compact Logo Policy

Lisätietoja raportoinnista:

Karoliina Koistila
karoliina.koistila@globalcompact.fi

 

Lisätietoja logon käytöstä:

Pettiina Niiranen
pettiina.niiranen@globalcompact.fi