Suoraan sisältöön

Vastuu ympäristöstä ja ilmastosta on toimintamme keskiössä. YK:n Global Compactin kymmenestä periaatteesta kolme koskee ympäristöasioita. Nämä kolme periaatetta perustuvat YK:n Rion ympäristöä ja kehitystä koskevaan julistustukseen.

Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.

Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.

Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Suoraan tähän teemaan kytkeytyvät kestävän kehityksen tavoitteet:

    

Lisäksi esimerkiksi ilmastonmuutoksella ja luontokadolla on vaikutuksia lähes kaikkiin muihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, kuten tavoitteisiin 1, 2 ja 3.
 

YK:n Global Compact ja UN Global Compact Network Finland tarjoavat monia työkaluja yrityksille ilmasto- ja ympäristötyön tueksi. Esimerkkejä näistä löydät alta.

GLOBAALIT ALOITTEET

Science Based Targets for Nature

Science Based Targets Network on julkaissut ensimmäiset ohjeistukset yrityksille tieteeseen perustuvien luontotavoitteiden asettamiseen.

Nordic TNFD working group

Uusi konsultointiryhmä helpottaa luontoa koskevan tiedon jakamista pohjoismaisten pankkien ja yritysten välillä.

Science Based Targets initiative

Science Based Targets -aloite (SBTi) on maailman johtava viitekehys, johon sitoutumalla yritykset voivat asettaa ja saavuttaa tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet. 

PAIKALLISET AKTIVITEETIT

Climate Ambition Accelerator

Climate Ambition Accelerator -ohjelmassa yrityksiä opastetaan asettamaan tieteeseen perustuvat tavoitteet päästöjen vähentämiseksi.

Tieteeseen perustuvat luontotavoitteet

Koulutusohjelmassa yritykset pääsevät asiantuntijoiden johdolla tutustumaan SBTN-viitekehykseen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. 

Less Net, More Zero

Watch this webinar recording to learn about the key elements of the Net-Zero Standard by the Science Based Targets initiative. You will also hear key examples from companies and practical next steps for setting a net-zero target.

TULEVAT TAPAHTUMAT

JULKAISUT

Commitment to the SBTi in Finland: A Progress Report (November 2023)

A first of its kind, this progress report studies the commitment to Science Based Targets initiative among the private sector in Finland. 

Tackling Climate Change is the Greatest Global Health Opportunity of the 21st Century

This report provides guidance on how companies can deliver climate and health co-benefits by pointing towards relevant action-oriented initiatives.

Just Transition Business Briefs

Read all five business briefs for an introduction to the role of business in supporting a just transition and exploring the opportunities in moving to net-zero emissions while also creating decent work opportunities.

MUUT TYÖKALUT

Setting Science-Based Targets

Prepared in close cooperation with the Science Based Targets initiative (SBTi), this session introduces the initiative and the benefits of setting science-based emission reduction targets.

Biodiversity Fundamentals

Check out this open e-learning course to help you understand the importance of biodiversity to your business and hear from pioneering companies that are already taking action.

Implementing a principles-based approach to sustainable oceans business

Check out this 45-minute e-learning course to get equipped to drive sustainable ocean business in your organization.