Suoraan sisältöön

Science Based Targets Network on julkaissut viitekehyksen luontotavoitteiden asettamiseksi, ja sisaraloitteensa SBTi:n tapaan siitä odotetaan yritysten luontotyön kulmakiveä.

UN Global Compact Suomi lanseeraa koulutusohjelman, jossa yritykset pääsevät asiantuntijoiden johdolla tutustumaan SBTN-viitekehykseen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Ohjelma rakentuu Global Compactin globaalin koulutusohjelmakonseptin pohjalle, ja sisältää itseopiskelua, vertaisoppimista ja asiantuntijatukea.​ Ympäristöministeriö on ohjelman osarahoittaja.

Ohjelman aikana pääset tutustumaan Science Based Targets Networkin ohjeistukseen luontotavoitteiden asettamiseksi. Ohjelmassa käydään läpi viisivaiheinen SBTN-prosessi, sisältäen olennaisuusarvion ja merkittävimpien luontovaikutusten priorisoinnin, vaikutusten mittaamisen ja tavoitteiden asettamisen sekä keskustelua erilaisista strategioista luontotavoitteiden saavuttamiseksi.

Ohjelma sisältää itsenäistä opiskelua, virtuaalisia ja fyysisiä työpajoja muiden osallistujien kanssa sekä vaikeiden kysymysten käsittelyä asiantuntijoiden kanssa.

Ohjelma järjestetään suomeksi. Ohjelma on ilmainen, ja siihen voi hakea mukaan mikä tahansa Global Compactiin sitoutunut yritys.

Katso alta lisätietoja ohjelmasta, ja kysy lisää Karoliinalta, karoliina.koistila@globalcompact.fi

Katso myös ohjelman lanseeraustilaisuuden tallenne.

Ohjelman ensimmäinen kierros 2023-24 on käynnissä. Haku ohjelman toiselle kierrokselle 2024-25 avataan keväällä 2024.

Kansainvälisen luontopaneelin, IPBES:n, mukaan luonnon monimuotoisuus vähenee nopeammin kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa, ja negatiivisten suuntausten ennustetaan jatkuvan tai pahenevan monissa tulevaisuuden skenaarioissa. Luonnon monimuotoisuudella tai biodiversiteetilla tarkoitetaan elollisen luonnon, esimerkiksi eri lajien kirjon runsautta ja moninaisuutta. Monimuotoisuus parantaa ekosysteemien mahdollisuutta tarjota elämälle välttämättömiä palveluita, kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ruokaa, ja luonnosta saatavia tuotteita. Hyvinvoiva luonto on siis elämisen jatkumisen edellytys ja kestävän kehityksen kulmakivi. 

Luonto ja sen monimuotoisuus on merkityksellistä myös yrityksille, ja yritysten vaikutus luontokatoon on suuri. UNEPin arvion mukaan jopa 90 % luontokadosta johtuu luonnonvarojen käytöstä. Maailman talousfoorumin mukaan yli 50 % maailman BKT:sta on luonnosta riippuvainen, joten luontokadolla on mittavia taloudellisia seurauksia. Yritykset voivat pienentää luontovaikutuksiaan omaksumalla liiketoimintamalleja, jotka ovat linjassa planetaaristen rajojen kanssa.

Science Based Targets Network (Science Based Targets -aloitteen sisaraloite) on julkaissut ohjeet ja työkalut, joilla yritykset voivat tehdä kunnianhimoisia, tieteeseen perustuvia ja planetaaristen rajojen mukaisia tavoitteita luontovaikutustensa pienentämiseksi. Noudattamalla SBTN-ohjeistoa, yritykset voivat olla varmoja siitä, että niiden tekemillä toimenpiteillä on aito positiivinen vaikutus, ja että tavoitteet ovat uskottavan kolmannen osapuolen validoimia.

UN Global Compact on yksi Science Based Targets Networkin kumppaneista ja on tiiviisti mukana aloitteen ja sen julkaisujen kehityksessä.

Ohjelma rakentuu UN Global Compactin globaalin koulutusohjelmakonseptin mukaisesti kolmeen moduuliin, ja sisältää itsenäistä opiskelua, asiantuntijatukea sekä verkostoitumista ja oppimista muilta suomalaisilta yrityksiltä.

Ohjelmassa käydään läpi viisivaiheinen SBTN-prosessi, sisältäen olennaisuusarvion ja merkittävimpien luontovaikutusten priorisoinnin, vaikutusten mittaamisen ja tavoitteiden asettamisen sekä keskustelua erilaisista strategioista luontotavoitteiden saavuttamiseksi.

SBTN-prosessi

Ohjelman aikataulu

Hakuaika: 1.5.–31.5.2023

Valintapäätökset hakijoille tiedoksi: viimeistään 9.6.2023

Ohjelman kick-off: 24.8.2023 Helsingissä

Työpajat: 

työpaja 1: 14.9. (järjestetään Helsingissä)
työpaja 2: 12.10. (järjestetään Helsingissä)
työpaja 3: 28.11. (järjestetään Helsingissä)
työpaja 4: 16.1. (järjestetään Zoomin välityksellä)
työpaja 5: 13.2. (järjestetään Helsingissä)
loppuseminaari Helsingissä maaliskuussa 2024

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki jäsenyrityksemme. Mikäli organisaatiosi ei vielä ole verkostomme jäsen, voit tutustua jäsenyyteen täällä tai olla yhteydessä meihin, info@globalcompact.fi.

Sinun ei tarvitse tuntea SBTN-aihetta syvällisesti, mutta suosittelemme tutustumaan aloitteen verkkosivuilta löytyviin resursseihin ennen hakemista.

Lisäksi suosittelemme perehtymään Fibsin ja Sitran raporttiin "Vaikuttavaa luontotyötä - Yritysten opit ja kokemukset tieteeseen pohjautuvien luontotavoitteiden pilotoimisesta"

Hyvä ymmärrys yrityksesi toiminnan vaikutuksista ja arvoketjusta auttaa pääsemään työssä vauhtiin. Myös kokemus SBT-tavoitteiden asettamisesta päästöjen osalta on ohjelmassa eduksi.

Ohjelman kieli on suomi, mutta materiaaleja on myös englanniksi.

Ohjelma ei velvoita yritystäsi mihinkään. Toivomme kuitenkin, ettei ohjelmaan lähdetä mukaan kevyin perustein, sillä voimme ottaa mukaan vain rajallisen määrän osallistujia.

Ohjelman aikana yrityksellä on mahdollisuus käytännössä tehdä SBTN-prosessin mukaisia toimenpiteitä, esim. olennaisuusarvio. Näin ohjelmasta saa myös enemmän irti, ja suosittelemmekin varautumaan tähän.

Varmistathan, että yritykselläsi on tarvittava määrä resursseja koko ohjelman ajaksi. Arviomme on, että ohjelmaan ja sen aikana tehtävään luontotyöhön kuluu yrityksessä noin 60 tuntia syyskuun 2023 ja maaliskuun 2024 välillä. Työpajojen osuus tästä on noin 20 tuntia. Voimme ottaa mukaan kaksi osallistujaa per yritys.

Haku ohjeman ensimmäiselle kierrokselle on päättynyt.

Hakuaika: 1.5.–31.5.2023

Voit hakea mukaan täyttämällä hakemuksen. Hakemuksia käsitellään jo hakuajan aikana. Pyydämme vastaamaan huolellisesti jokaiseen lomakkeen kysymykseen, sillä vastauksilla on merkitystä, kun teemme päätöksiä osallistujista. Valinnoissa otetaan huomioon yrityksen koko ja toimiala, yrityksen kokemus ja aiempi työ aiheen parissa, suunnitelmat ja sitoutuneisuus luontotyöhön sekä käytettävissä olevat resurssit ohjelman aikana. Hyväksytyt tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet (SBT) ovat eduksi. Pyrimme ottamaan mukaan monipuolisesti erilaisia yrityksiä.