Suoraan sisältöön

Mietitkö, miten aloittaa työ ilmastonmuutosta vastaan omassa organisaatiossasi? ​

Tai kaipaatko neuvoja, miten voisitte tähdätä vieläkin korkeammalle ja olla suunnannäyttäjiä ilmastoasioissa?​

Hakuaika Climate Ambition -ohjelman toiselle kierrokselle on päättynyt.

 Ohjelman aikana pääset syventämään ymmärrystäsi päästöjen laskennasta ja päästövähennysstrategioista sekä opit asettamaan organisaatiollesi tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet (Science Based Targets). Ohjelma sisältää itsenäistä opiskelua, työpajoja muiden osallistujien kanssa sekä vaikeiden kysymysten käsittelyä asiantuntijoiden kanssa.

Ohjelma sopii sekä ilmastotyötä aloitteleville yrityksille että ilmastotyön konkareille.​​ Se järjestetään pohjoismaisena yhteistyönä englanniksi. Ohjelma on jäsenillemme ilmainen.

Katso alta lisätietoja ohjelmasta. Voit myös katsoa lanseeraustilaisuuden tallenteen, tai olla yhteydessä Karoliinaan, karoliina.koistila@globalcompact.fi

Kuten viimeisin IPCC:n raporttikin vahvisti, meidän tulee vähintään puolittaa päästömme vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa hiilineutraalius viimeistään vuonna 2050, jotta voisimme rajoittaa ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen. Monet maat, EU ja yritykset ovat jo vastanneet tähän haasteeseen ja tehneet suunnitelmia päästöjensä vähentämiseksi. Nyt on kuitenkin aika viedä suunnitelmat käytäntöön ja tehdä kunnianhimoisia, tieteeseen perustuvia toimia, nopeasti.

Yrityksillä on oma roolinsa ja vastuunsa ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Yritysten hiilijalanjälki on suuri, mutta toisaalta yritykset voivat tarjota innovaatioita, teknologiaa ja muita resursseja, joita ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvitaan.


YK:n Global Compact on yksi Science Based Targets -aloitteen perustajista. Science Based Targets (SBT) on kehittänyt yrityksille viimeisimpään tutkimustietoon perustuvan metodologian, jonka avulla yritykset voivat vähentää päästöjään tarpeeksi kunnianhimoisesti.

Climate Ambition Accelerator -ohjelman tavoitteena on kannustaa yrityksiä asettamaan näitä tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita. Ohjelman aikana yrityksiä koulutetaan SBTi:n metodologiaan, jotta niiden olisi helpompi lopulta käydä läpi perusteellinen tavoitteiden asetantaprosessi. 

Climate Ambition Accelerator on mahtava mahdollisuus jäsenillemme saada asiantuntevaa koulutusta ilmastoasioista täysin ilmaiseksi. Lisäksi se mahdollistaa verkostoitumisen muiden osallistuvien yritysten kanssa. Ohjelmassa on osallistujia Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta.

Miksi osallistua Climate Ambition Acceleratoriin?

  • Opit, miten yrityksesi voi asettaa tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet, ja miten käyttää tätä kilpailuetuna. 

  • Opit Science Based Targets -aloitteen metodologiasta ja uudesta Net Zero Standardista.

  • Saat vinkkejä sijoittajien, johdon, henkilöstön ja osakkeenomistajien motivoimiseen, jotta myös he ovat mukana päästötalkoissa. 

  • Verkostoidut ja opit muilta osallistuvilta yrityksiltä, myös muista pohjoismaista. 

  • Saat käyttöösi oppimisalustan, jonka kautta voit opiskella silloin kun sinulle parhaiten sopii. 

  • Koulutusohjelmassa yhdistyvät paikallisen ja kansainvälisen toteutuksen parhaat puolet. 

  • Ohjelma on ilmainen jäsenillemme. 

Koulutusohjelmassa on kolme moduulia. Moduulien aikana osallistujat tutustuvat itsenäisesti aineistoihin Global Compactin virtuaalisella oppimisalustalla, osallistuvat webinaareihin, joissa keskustellaan teknisistä kysymyksistä asiantuntijoiden kanssa sekä keskustelevat toistensa kanssa peer-to-peer-työpajoissa. 

Koulutuksen sisällöstä voit lukea lisää täältä.

Ohjelma alkaa perehdytyksellä torstaina 9.6.2022. Varsinainen koulutus alkaa elokuussa 2022. Osallistujien on hyvä varautua käyttämään ohjelmaan 25 - 30 tuntia työaikaa välillä elokuu - joulukuu 2022  (varsinainen SBT-prosessi ja sen läpikäynti yrityksessä ei sisälly tähän).

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki jäsenyrityksemme, joilla ei ole vielä hyväksyttyjä Science-Based Targets -tavoitteita. Mikäli organisaatiosi ei ole vielä jäsen, voitte liittyä mukaan.

Jokaisesta yrityksestä ohjelmaan osallistuu 1 - 2 henkilöä. Ohjelman sisältö (katso lisää täältä) on melko tekninen, ja olisikin hyvä, että osallistuva henkilö on yrityksessä se, joka käytännössä työskentelee ilmaston ja päästöasioiden parissa. Yllättävien tilanteiden ja mahdollisten aikatauluhaasteiden vuoksi osallistuvalle henkilölle on hyvä osoittaa myös sijainen, joka osallistuu koulutukseen, jos päävastuussa oleva ei pysty. Näiden kahden henkilön vastuulla on osallistua koulutuksen luentoihin ja työpajoihin, käydä läpi itseopiskeluaineistot verkko-oppimisalustalla ja koordinoida ilmastotyötä muun henkilöstön kanssa, jotta työ etenee organisaatiossa.

Pääosallistujien lisäksi jokaisesta yrityksestä olisi hyvä olla mukana johtoryhmään kuuluva henkilö (esim. toimitusjohtaja, vastuullisuusjohtaja, hankintajohtaja, tmv.), jonka kanssa osallistuja voi keskustella ohjelman aikana ilmenevistä asioista ja saada tukea tekemälleen työlle. Mikäli tämä henkilö ei ole toimitusjohtaja, tulisi tällä henkilöllä olla suora yhteys toimitusjohtajaan.

Ohjelmassa otetaan huomioon osallistujien erilaiset tiedot ja taidot, ja itseopiskeluaineistoissa on mukana valinnaisia aineistoja niille, jotka kokevat tarvitsevansa lisää tietoa ohjelman aikana. Ohjelmaan siis voi osallistua niin aloittelijat kuin edistyneemmätkin yritykset ja henkilöt. Sisällöstä saa kuitenkin enemmän irti, jos päästölaskennan perusteet on jo opiskeltu aiemmin ja jos yrityksen päästöistä on joku käsitys. Jos perustiedoissa on vielä puutteita, suosittelemme tutustumaan seuraaviin kursseihin ennen ohjelman alkua:

How to Account for your Scope 1, 2 and 3 Emissions

Setting Science-Based Targets to Achieve Net-Zero 

Nämä molemmat on saatavilla jäsenillemme ilmaiseksi Academyssa.

Ohjelman kieli on englanti. Tarvittaessa joitakin sisältöjä voidaan käydä osittain läpi myös suomeksi.

Toivomme, että ohjelmaan ilmoittautuvat yritykset sitoutuvat ohjelmaan koko ajaksi. Voimme tarjota ohjelmaan vain rajallisen määrän paikkoja, ja sen vuoksi toivomme ettei paikkoja varata turhaan. Osallistujien tulee varautua käyttämään kokonaisuudessaan 25 - 30 tuntia työaikaa ohjelman suorittamiseen (varsinainen SBT-prosessi ja sen läpikäynti yrityksessä ei sisälly tähän).

Ohjelma on jäsenillemme ilmainen. Jos organisaatiosi ei vielä ole jäsen, voit tutustua jäsenyyteen täällä tai olla yhteydessä Pettiinaan, pettiina.niiranen@globalcompact.fi.

Ohjelmaan ilmoittaudutaan yrityksenä. Haku ohjelman toiselle kierrokselle on päättynyt. Ohjelmaan voivat ilmoittautua yritykset, jotka

- ovat sitoutuneet YK:n Global Compactiin tai haluavat sitoutua ennen ilmoittautumisajan päättymistä,

- ovat motivoituneita asettamaan Pariisin sopimuksen mukaiset, kunnianhimoiset tavoitteet päästöjensä vähentämiseksi,

- ovat halukkaita nimeämään kaksi henkilöä, jotka osallistuvat koulutusohjelman aktiviteetteihin ja johtotason henkilön, joka tukee osallistujien työtä ja seuraa kehitystä syksyn aikana.