Suoraan sisältöön

Hyvä hallinto on moniulotteinen ja keskeinen kokonaisuus yritysvastuun toteutumisessa kaikkialla. Maailmanlaajuisena verkostona YK:n Global Compact jäsenorganisaatioineeen edistää kansainvälisiä normeja ja standardeja, kuten rauhaa ja oikeusvaltioperiaatteta, jotka ovat hyvän hallinnon edellytyksiä. Paikallisen tason toiminnassaan yritykset voivat toteuttaa myös YK:n Global Compactin kymmenettä periaatetta, eli korruption vastaisuutta, verkoston työkalut tukenaan. Kymmenes periaate perustuu YK:n korruption vastaiseen yleissopimukseen (UNCAC).

Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

Hyvän hallinnon lisäksi yritykset voivat edistää ja toteuttaa taloudellista vastuullisuutta. Tämän kattokäsitteen alle kuuluu muun muassa liiketoiminnan eettisyys, joka käsittää esimerkiksi toiminnan kestävyyden ja vihreän rahoituksen. Tämän lisäksi taloudellinen vastuullisuus tarkoittaa esimerkiksi verovastuullisuutta sekä johdon moninaisuutta ja riippumattomuutta.

Suoraan näihin teemoihin kytkeytyvät seuraavat kestävän kehityksen tavoitteet:

     

Lisäksi resurssit esimerkiksi laadukkaaseen koulutukseen (SDG4) edistävät samalla hyvän hallinnon ja taloudellisen vastuun toteutumista. 
 

YK:n Global Compact ja UN Global Compact Network Finland tarjoavat monia työkaluja yrityksille hyvän hallinnon ja taloudellisen vastuullisuuden edistämiseen. Esimerkkejä näistä löydät alta.

GLOBAALIT ALOITTEET

Principles for Responsible Investment

This United Nations-supported initiative is a network of international investors implementing environmental, social and governance (ESG) issues into decision-making and ownership practices. Over 1500 investment institutions have become signatories, thereby working towards a more sustainable global financial system.

CFO Taskforce for the SDG

This Sustainable Finance Action Platform brings together a multi-sector group of corporate finance leaders to develop innovative strategies to mobilize finance towards sustainable development. 

PAIKALLISET AKTIVITEETIT

Ten Principles -koulutus

Järjestimme jäsenillemme neliosaisen koulutuksen YK:n Global Compactin kymmenestä periaatteesta, jotka yhdessä antavat pohjan vastuulliselle liiketoiminnalle. Sarjan ensimmäinen osa antaa yleiskatsauksen ihmisoikeuksia, ympäristönsuojelua ja korruptionvastaisuutta turvaavista periaatteista ja on kaikille katsottavissa tallenteena.

Miten yritysvastuun sääntely etenee Suomessa ja EU:ssa?

Järjestimme keskustelutilaisuuden yritysvastuun sääntelyn tilasta ja tulevaisuudesta sekä Suomessa että EU:ssa. Käsittelimme tapahtumassa mm. mahdollisen sääntelyn vaikutuksia erikokoisille yritykselle sekä eri toimialoille. Katso tallenne!

TULEVAT TAPAHTUMAT

JULKAISUT

Responsible Business Advancing Peace

This report presents case study examples of how companies, investors and Global Compact Local Networks have aligned their policies, engaged with investee companies and advanced responsible business practices in conflict-affected and high-risk areas around the world.

Business for the Rule of Law Framework

This framework seeks to advance the rule of law by engaging responsible business to support the building and strengthening of legal frameworks and accountable institutions.

Fighting Corruption in the Supply Chain

A Guide for Customers and Suppliers

This guide outlines common supply chain corruption scenarios and provides a framework and set of tools for addressing them. 

MUUT TYÖKALUT

Uniting against Corruption

A Playbook on Anti-Corruption Collective Action

This Playbook includes a six-step approach and deep dives on key roles throughout the Collective Action process, enabling readers to make a clear diagnosis of their local corruption landscape and identify and engage stakeholders to address corruption challenges and mitigate potential business risks.

SDG16 Business Framework

Inspiring Transformational Governance

This framework is a tool for businesses wanting to embrace transformational governance underpinning SDG 16: peace, justice and strong institutions. Through targets and examples, it aims to guide companies on strengthening business culture, ethics and performance and supporting public institutions.

Corporate Finance: A Roadmap to Mainstream SDG Investments

This guide supports companies looking to integrate the SDGs into their financial strategy and business model. A credible SDG strategy allows a company to clearly communicate its impact and facilitates easier access to the growing market for SDG financing.