Suoraan sisältöön

Vastuu ihmisoikeuksien toteutumisesta niin työelämässä kuin yritysten vaikutuspiirissä on yritysvastuun ytimessä. YK:n Global Compactin kymmenestä periaatteesta kuusi ensimmäistä koskee ihmisoikeuksia. Nämä periaatteet perustuvat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen ja ILOn työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaan julistukseen.

Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.

Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.

Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.

Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.

Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Suoraan tähän teemaan kytkeytyvät seuraavat kestävän kehityksen tavoitteet:

       

Lisäksi yritystoiminta vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumiseen lähes kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden saralla, esimerkkeinä tavoitteet 11 (kestävät kaupungit ja yhteisöt) ja 12 (vastuullista kuluttamista).
 

YK:n Global Compact ja UN Global Compact Network Finland tarjoavat monia työkaluja yrityksille ihmisoikeusvastuun toteuttamisen tueksi. Esimerkkejä näistä löydät alta.

GLOBAALIT ALOITTEET

Target Gender Equality

Target Gender Equality on UN Global Compactin koulutusohjelma, jossa yritykset asettavat ja työstävät kunnianhimoisia tavoitteita sukupuolten tasa-arvon ja naisten aseman edistämiseksi työelämässä.

Business Actions to Eliminate Child Labour

Vuosi 2021 on nimetty lapsityövoiman poistamisen vuodeksi. Tutustu YK:n Global Compactin sitoomukseen, joka kutsuu yrityksiä uudistamaan toimiaan lapsi- ja pakkotyön poistamiseksi. 

Women's Empowerment Principles

The Women's Empowerment Principles emphasize the business case for corporate action to promote gender equality and women's empowerment, focusing on the workplace, marketplace and community.

PAIKALLISET AKTIVITEETIT

Business & Human Rights Accelerator

Vie yrityksesi ihmisoikeustyö sitoutumisesta käytäntöön koulutusohjelmamme avulla. Tutustu ohjelmaan.

Kuinka edistetään sukupuolten tasa-arvoa teknologian ja innovaatioiden avulla?

Järjestimme Ulkoministeriön kanssa webinaarin, joka antoi katsauksen Generation Equality -kampanjaan sekä teknologian rooliin sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. Katso tallenne!

Monimuotoisuus ja osallisuus työelämässä

Järjestimme tapahtuman konkreettisista teoista, joilla yritys voi edistää työelämän monimuotoisuutta ja osallisuutta. Paneuduimme myös näiden teemojen ihmisoikeudellisiin ja liiketoiminnallisiin merkityksiin. Katso tallenne!

TULEVAT TAPAHTUMAT

JULKAISUT

Women’s Empowerment and Business 2022 Trends and Opportunities

This report aims to provide insights on global and regional corporate performance on gender equality and showcase the efforts of partners and other stakeholders to drive women's empowerment around the world.

Improving Wages to Advance Decent Work in Supply Chains

With the help of case examples, this digital report identifies practical steps that companies can take as they navigate complex wage issues in their supply chains.

Improving Safety and Health and Building a Culture of Prevention and Protection

Nine Business Practices for Supply Chains

This report showcases practices that businesses can implement to advance decent work and improve occupational safety and health globally. 

MUUT TYÖKALUT

UN LGBTIQ+ Standards Gap Analysis Tool

This tool helps companies assess and improve their LGBTIQ+ policies and practices to ensure inclusivity for everyone. It is available and free for all.

Business and Human Rights

How Companies Can Operationalize the UN Guiding Principles

Developed by the UN Global Compact and the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, this four-part e-learning course guides business on taking action to identify, prevent, mitigate and account for human rights impacts.

Gender Equality: How Businesses Can Accelerate the Pace of Change

This e-learning course will help you understand the role of business in advancing gender equality and the concrete steps that all companies can take to help accelerate the pace of change.