Suoraan sisältöön

Vastuu ihmisoikeuksien toteutumisesta niin työelämässä kuin yritysten vaikutuspiirissä on yritysvastuun ytimessä. YK:n Global Compactin kymmenestä periaatteesta kuusi ensimmäistä koskee ihmisoikeuksia. Nämä periaatteet perustuvat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen ja ILOn työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaan julistukseen.

Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.

Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.

Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.

Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.

Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Suoraan tähän teemaan kytkeytyvät seuraavat kestävän kehityksen tavoitteet:

       

Lisäksi yritystoiminta vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumiseen lähes kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden saralla, esimerkkeinä tavoitteet 11 (kestävät kaupungit ja yhteisöt) ja 12 (vastuullista kuluttamista).
 

YK:n Global Compact ja UN Global Compact Network Finland tarjoavat monia työkaluja yrityksille ihmisoikeusvastuun toteuttamisen tueksi. Esimerkkejä näistä löydät alta.

GLOBAALIT ALOITTEET

Target Gender Equality

Target Gender Equality on UN Global Compactin koulutusohjelma, jossa yritykset asettavat ja työstävät kunnianhimoisia tavoitteita sukupuolten tasa-arvon ja naisten aseman edistämiseksi työelämässä.

Children's Rights and Business Principles

Liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet tarjoavat yrityksille käytännön työkalun, jolla tarkastella lapsen oikeuksien toteutumista omassa toiminnassa. Lue viimeisen 10 vuoden aikana tapahtuneesta kehityksestä periaatteiden toimeenpanossa.

Women's Empowerment Principles

The Women's Empowerment Principles emphasize the business case for corporate action to promote gender equality and women's empowerment, focusing on the workplace, marketplace and community.

PAIKALLISET AKTIVITEETIT

Business & Human Rights Accelerator

Vie yrityksesi ihmisoikeustyö sitoutumisesta käytäntöön koulutusohjelmamme avulla.

Ihmiskriisi – nyt puhutaan ihmisoikeuksista

Järjestimme Måndagin kanssa tilaisuuden, jossa sukelsimme yritysten ihmisoikeustyön useisiin ulottuvuuksiin. Katso tallenne ja opi ainakin monimuotoisuudesta, nuorten asemasta sekä ilmastotyön ihmisoikeuskysymyksistä.

Monimuotoisuus ja osallisuus työelämässä

Järjestimme tapahtuman yritysten konkreettisista teoista, joilla voidaan edistää työelämän monimuotoisuutta ja osallisuutta. Katso tallenne ja opi myös näiden teemojen ihmisoikeudellisista ja liiketoiminnallisista merkityksistä.

TULEVAT TAPAHTUMAT

08.03.2024

Ring the Bell for Gender Equality

UN Global Compact Suomi, UN Women Suomi ja Nasdaq Helsinki järjestävät kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi tilaisuuden Helsingin pörssissä.

JULKAISUT

Applying a Gender Lens to Sustainable Procurement

Check out this guide to learn how buyers can advance gender equality and promote non-discrimination through procurement decisions.

Improving Wages to Advance Decent Work in Supply Chains

With the help of case examples, this digital report identifies practical steps that companies can take as they navigate complex wage issues in their supply chains.

Improving Safety and Health and Building a Culture of Prevention and Protection

This report showcases nine practices that businesses can implement to advance decent work and improve occupational safety and health globally. 

MUUT TYÖKALUT

UN LGBTIQ+ Standards Gap Analysis Tool

This tool helps companies assess and improve their LGBTIQ+ policies and practices to ensure inclusivity for everyone. It is available and free for all.

Business and Human Rights

How Companies Can Operationalize the UN Guiding Principles

This four-part e-learning course guides business on taking action to identify, prevent, mitigate and account for human rights impacts.

Gender Equality: How Businesses Can Accelerate the Pace of Change

This e-learning course will help you understand the role of business in advancing gender equality and the concrete steps that all companies can take to help accelerate the pace of change.