Suoraan sisältöön

Vuonna 2015 kaikki YK:n 193 jäsenvaltiota hyväksyivät suunnitelman paremmasta tulevaisuudesta kaikille – syntyi kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 ja sen sisältämät 17 kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals, SDG) vuosille 2016–2030.

Agenda 2030 ja kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat yhteisen kielen ja kompassin yhteiskunnan kestävyyshaasteiden ratkaisemiseen. Valtioiden lisäksi tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan myös paikallishallinnon, yksityissektorin, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten laajaa osallistumista.

Agenda 2030 pyrkii kestävään kehitykseen niin talouden, ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristönkin kannalta:

      

     

    

Yksityisen sektorin työ kestävän kehityksen edistämiseksi on tärkeää ja välttämätöntä. Yritysyhteisöllä on osaamista, teknologiaa, innovaatioita ja muita resursseja, joilla globaaleja haasteita ratkotaan. UN Global Compact pyrkii tuomaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet yrityksille helposti lähestyttävään muotoon ja kutsuu yrityksiä kehittämään liiketoiminnan vastuullisuutta näiden tavoitteiden avulla – samalla kunnioittaen vahvasti Global Compactin kymmentä periaatetta.

YK:n Global Compact ja UN Global Compact Network Finland tarjoavat monia työkaluja yrityksille kestävän kehityksen tueksi. Esimerkkejä näistä löydät alta.

GLOBAALIT ALOITTEET

Making Global Goals Local Business

MGGLB-kampanja pyrkii kontekstualisoimaan YK:n globaalit tavoitteet eri alueille ympäri maailmaa ja lisäämään paikallisten yritysten sitoutumista kestävän kehityksen ohjelmaan.

Young SDG Innovators

Activating young professional talent to drive sustainable solutions and accelerate business innovation towards the sustainable development goals.

Reporting on the SDGs Action Platform

The Action Platform has developed and is disseminating leading guidance to help business integrate the SDGs into their reporting processes.

PAIKALLISET AKTIVITEETIT

SDG Ambition Accelerator

SDG Ambition Accelerator -ohjelmassa opastamme yrityksiä kääntämään niille keskeiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet merkityksellisiksi ja kunnianhimoisiksi liiketoiminnan tavoitteiksi sekä suunnittelemaan strategia niiden saavuttamiseksi.

YK:n Agenda 2030 ja suomalaiset yritykset

Tässä tapahtumatallenteessa paneudumme yksityisen sektorin rooliin YK:n kestävän kehityksen ohjelmassa.

Business Action to Advance the SDGs

How can business address the UN's Sustainable Development Goals in an impactful and strategic way? Check out this event recording to hear practical examples from UN Global Compact member companies.

TULEVAT TAPAHTUMAT

JULKAISUT

Ambition Guide: Setting Goals for the Decade of Action

This publication establishes the initial set of SDG Ambition benchmarks that challenge organizations to set more ambitious goals and targets in the areas in which business is positioned to have a substantial impact.

Integrating the SDGs into Corporate Reporting: A Practical Guide

Outlines a three-step process to embed the Sustainable Development Goals (SDGs) into existing business and reporting processes.

Framework for Breakthrough Impact on the SDGs Through Innovation

Provides practical guidance to companies on how to use the Sustainable Development Goals (SDGs) as an inspiration for innovation and orient their innovation processes to better address the SDGs.

MUUT TYÖKALUT

E-Learning Course

‘How to Understand and Take Action on the Global Goals’ is an interactive, 30-minute e-learning course designed for professionals at all levels to learn more about integrating the Global Goals and sustainability into the business world.

SDG Action Manager

SDG Action Manager is a web-based impact management solution that provides all types of businesses an opportunity to learn about, manage, and directly improve their sustainability performance.

SDG Compass

The SDG Compass presents five steps that assist companies in maximizing their contribution to the SDGs: understanding the SDGs, defining priorities, goal setting, integrating sustainability and reporting.